"ျမင္ေနက်အတိုင္း မဟုတ္မဲ့ Wiwek"

Bass Kingdom မွာ ေနာက္တခု ရင္ခုန္စရာကေတာ့ Wiwek ပါပဲ။
Wiwek ဟာ သူရဲ့ set time အတြက္ Drum set ေတြ instrument ေတြပါ ေတာင္းဆိုထားျပီး Wiwek presents: Maha Vana ကို ျမန္မာမွာ ပထမဆုံးတင္ဆက္သြားမွာမို႕ပါ
ဒီပြဲအတြက္ Wiwek က သူအျပင္ သူရဲ့ personal drummer ပါ ေခၚေဆာင္လာမယ္လို႕လည္း ၾကားရတယ္ဆိုေတာ့
Bass Kingdom ဟာ Wiwek အခ်ိန္မွာ တကယ္ကိုပဲ ေတာၾကီးထဲေရာက္သြားေလမလားဆိုတာေတာ့ Bass Kingdom Music Festival မွာပဲေစာင့္ၾကည့္ရေတာ့မွာပါ။